Під час деталювання, особливо нанесення розмірів, треба користуватися довідниками

Так, розміри пазів для шпонок треба вибирати і наносити відповідно до рекомендацій, поданих у 33.1; розміри різьбових виробів — відповідно до рекомендацій, поданих у розділах 31.3 і 32.2. Нарешті, довідником доцільно скористатися, коли щось забулося або зустрілося вперше. Наприклад, у специфікації складального креслення є позначення: «Шплінт 1,5 X 15 ГОСТ 397—79*. Ви не знаєте, яку форму має деталь і що означають цифри в цьому запису. З довідника дізнаємося, що деталь має форму, показану на рисунку 252. Позначення треба розуміти так: шплінт для отворів діаметром г/=1,5 мм, довжина шплінта 15 мм.

Використання довідників при читанні і складанні креслень, у тому числі і під час контрольних робіт, розвантажує пам’ять, дає змогу дістати більше нових відомостей, прискорює виконання робіт.

Виконуючи деталювання, треба кожну деталь креслити на окремому аркуші, формат якого залежить від вибраного масштабу. Більшість даних для основного напису беруть із специфікації складального креслення.

Розглянемо приклад деталювання. На рисунку 253 наведено наочне зображення кривошипа. На рисунку 254 дано його креслення. Кривошип передає рух від шатуна до вала, перетворюючи поступальний рух поршня в обертальний рух вала (див. схему на рис. 255). Він являє собою ексцентрично розміщений палець (дет. 2), з’єднаний за допомогою плеча (дет. /) з валом (дет. 3), якому надає обертального руху. З пальцем кривошипа шарнірно з’єднується шатун, що йде від поршня.

Прочитавши креслення (рис. 254), установлюємо за специфікацією, що на ньому зображено кривошип. Дано головний вигляд і розріз. Головний вигляд містить місцевий розріз. На зображенні деталі 3 також є місцевий розріз.

Деталь 6 (болт) має головку у вигляді шестикутної призми. Основні розміри болта: різьба М 6, довжина стержня 25 мм. Про це ми дізнаємося із специфікації. Знаючи номер стандарту, можна визначити «розмір під ключ» (він дорівнює 10 мм), висоту головки (4 мм) та інші розміри.

Деталь 5 — гайка з різьбою М 6 має форму шестикутної призми.

Деталь 2 називається «палець». Він складається з трьох циліндрів і зрізаного конуса. Конічний кінець деталі 2 розклепано, що забезпечує нерухомість з’єднання з деталлю 1.
Шпонка (дет. 4) — призматична. Висота і ширина шпонки по 6 мм, довжина 14 мм. Про це ми дізнаємося також із специфікації.

У деталі «плече» чотири отвори: один конічний, другий циліндричний під вал 0 21 мм і два також циліндричних під болт М 6. Болт і гайка призначені для стягування лапок.плеча, яке затискує вал. Деталі 1 і 3 з’єднуються призматичною шпонкою.

Розміри 0 16 і 24 — приєднувальні, розмір 160 —габаритний.

На деталі 4, 5 і 6 складати креслення не треба, бо вони стандартизовані.

Отже, креслення прочитано. Виріб уявно розчленовано на окремі деталі. Виділено ті з них, на які треба виконувати кресленнь рисунку 257 подано креслення плеча. Розміри, яких не було на рисунку 254, визначено за допомогою кутового масштабу (див. вказівки до роботи № 20). Розміри шпонкового паза— 6 і 2,8 мм — визначено за довідковою таблицею (див. § 33).

Розміри спряжуваних поверхонь (для 0 16 і 0 21) взаємно погоджені.

Оцініть статтю:
BBCcCNN
Під час деталювання, особливо нанесення розмірів, треба користуватися довідниками