Відмінність між розрізом і перерізом

Між розрізом і перерізом є відмінність. Про неї ви дізнаєтесь, порівнюючи зображення І і II на рисунку 179.

Пригадайте, що називається перерізом, розрізом.

Запишіть у робочому зошиті: «Розріз відрізняється від перерізу тим, що на ньому зображується не тільки те, що лежить у січній площині, а й те, що знаходиться поза нею».

1.Як виконують розрізи. На рисунку 178, в зображено розріз. Зверніть увагу, що вигляди зверху і зліва при цьому не змінилися.

Порівнюючи на цьому кресленні вигляди деталі та розріз,, зазначимо:

1.Штрихові лінії, якими на головному вигляді було зображено внутрішні контури, тепер обведено суцільними основними лініями, бо вони стали видимими.

2.Фігуру перерізу, що входить до складу розрізу, заштриховано. Штриховка виконується тільки там, де суцільні частини деталі потрапили в січну площину.

3.Лінію, що знаходиться на передній, не зображеній частині предмета (контур зрізу), не зображено.

Які бувають розрізи. Положення січної площини може бути вертикальним і горизонтальним (рис. 181).

Якщо січна площина паралельна фронтальній площині проекцій, вертикальний розріз називають фронтальним (рис. 181, а). Якщо січна площина паралельна профільній площині проекцій, вертикальний розріз називають профільним (рис. 181,6).

Якщо січна площина розташована горизонтально, розріз називають горизонтальним (рис. 181, в).

Оцініть статтю:
BBCcCNN
Відмінність між розрізом і перерізом